Team Landeskoordination

 Das Team der Landeskoordinierungsstelle Suchtvorbeugung NRW besteht aus:

Leitung

Dr. Hans-Jürgen Hallmann
Diplom-Pädagoge
6A2E68616C6C6D616E6E4067696E6B6F2D7374696674756E672E6465
0208 30069-41

Koordination

Armin Koeppe
Diplom-Sozialwirt
Projektkoordination
Suchtvorbeugung NRW
612E6B6F657070654067696E6B6F2D7374696674756E672E6465
0208 30069-38

 

 

  

Ruth Ndouop-Kalajian
Diplom-Pädagogin
Projektkoordination
Internet und Social Media
722E6E646F756F702D6B616C616A69616E4067696E6B6F2D7374696674756E672E6465
0208 30069-40

 

 

  

Julia Beus
Erziehungswissenschaftlerin/Soziale Arbeit B.A.
Koordination ALK- und LoQ-Parcours
6A2E626575734067696E6B6F2D7374696674756E672E6465
0152 53677550

 

 

Transfer

Angelika Fiedler
Diplom-Sozialwissenschaftlerin
Projektleitung "MOVE"
612E666965646C65724067696E6B6F2D7374696674756E672E6465
0208 30069-35

 

 

 

Frauke Sonnenberg
Staatl. anerkannte Erzieherin
Diplom-Sozialpädagogin
Projektkoordination "Kita-MOVE"
662E736F6E6E656E626572674067696E6B6F2D7374696674756E672E6465
0208 30069-39

 

 


Karin Franke
Diplom-Sozialwissenschaftlerin
Projektleitung "Leben ohne Qualm"
6B2E6672616E6B654067696E6B6F2D7374696674756E672E6465
0208 30069-32

 

Sekretariat

Liane Kohlweg
Verwaltungsangestellte
6C2E6B6F686C7765674067696E6B6F2D7374696674756E672E6465
0208 30069-31

 

 

 

 

 

ginko Stiftung für Prävention

Kaiserstr. 90
45468 Mülheim an der Ruhr
Fon 0208 30069-31
Fax 0208 30069-49
E-Mail 696E666F4067696E6B6F2D7374696674756E672E6465